ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη των επαγγελματιών για μεταποιητικές εργασίες υψηλού επιπέδου με ταχύτητα και συνέπεια οδήγησε την επιχείρησή μας να επενδύσει σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Έτσι σήμερα με την βοήθεια του εξειδικευμένου μας προσωπικού μπορούμε να σας προσφέρουμε, πάντα σε ανταγωνιστικούς χρόνους και κοστολόγια, μια σειρά από υπηρεσίες που θα σας λύσουν τα χέρια και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά σας, όπως:

 

  • Κοπή Επιφανειών
  • Συγκόλληση περιθωρίων
  • Εργασίες CNC
  • Πολυτρυπανισμός, Κινησιές
  • Φυράμια, Τρύπες
  • Καμπύλα
  • Ανάλυση Μέτρων Κατασκευών